Σκούπα Dyson Digital Slim

Απορροφά τόση σκόνη όση μια σκούπα με καλώδιο.

Μάθετε περισσότερα
DC59 Animal
DC52

Η μοναδική σκούπα
Χωρίς συντήρηση φίλτρων
Χωρίς έξοδα για σακούλες και
Χωρίς απώλεια απορροφητικότητας

Βρείτε τον τρόπο